ප්‍රතිලාභ

ඔබට වෙබ් අඩවික් තියෙනවාද? අපි ඔබට බැනර් වෙළඳ දැන්වීම් ලබා දෙයි. ඔබ සහ ඔබගේ මිතුරන් සන්නිවේදන හා මුදල් ගැන උනන්දුවක් දක්වනවද ? එවිට ඔබට අපගේ සමාගම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ වෙළඳ ගුරුවරයෙක් ද? ඔබ ඔබේ සිසුන් NordFX තුලට නිර්දේශ කල හැක . ඔබ ක්‍රියාකාරී මුල්‍ය වෙළද සංසදය පරිශීලකයෙක් ද ? සමළුවේ අපගේ සබැඳිය තබන්න ඔබ නියත වශයෙන්ම ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇත

ඔබගේ මුලාශ්‍රය විසින් ලියාපදිංචි එක් එක් ගනුදෙනුකරුට විශේෂ කේත (cookies) මාස 3 සඳහා සංරක්ෂණය කරනු ලබන ලේබල් කර ඇත. එම නිසා ඔබේ සේවාදායකය හට වහාම ගිණුමක් විවෘත වන්නේ නැත , නමුත් එය සමහර දින තුළ, සති හෝ මාසක් පසුව විවෘත වේ , නමුත් අප දන්නෙමු ඒ ඔබගේ සේවාලාභියා බව.ඔබේ සේවාදායකයා , ගිණුමක් විවෘත කර එය credits හා ගණුදෙණු ආරම්භ කරයි නම් .එක් එක් ගනුදෙනුකරුට ගනුදෙනුව අවසන් වූ පසු, කොමිස් ඔබගේ ගිණුමට බැර කරනු ලැබේ

හවුල්කරුවන් සමඟ ගනුදෙනු අපගේ ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ,අපි ඔබට අපගේ ශ්‍රේෂ්ට වාසි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්ය

  • කොමිස් පොලී ක්‍රම පටිපාටිය :සැලකිය යුතු තරම් ඔබගේ ස්ථාවර කොමිස් එකට සාපේක්ෂව ඔබගේ ලාභ ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු තරම් ඉහල යයි
  • කොමිස් සහතිකය , එහි විශාලත්වය, කාලය හෝ, ඔබේ සේවා දායකයාගේ වෙළෙඳ උපාය හෝ ඔබේ සේවාදායක ගනුදෙනුව ලාභය /අලාභය මත රඳා පවතින්නේ නැත .එය ඔබ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සෑම ගනුදෙනුවක් සම්පුර්ණ වු පසුව ලැබෙනු ඇත.
  • අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් මඟින් කොමිස් මුදල ඔබේ ගිණුමට බැර වේ.
  • ඔබ ඔබේ කොමිස් මුදලින් ඕනෑම කොටසක් ඕනෑම අවස්ථාවක ආපසු ලබාගත හැකිය.20 වඩා මුදල් ආපසු ලබාගැනීමේ ක්‍රම අප ආයතනය සතුය .(transfer or card withdraw, web payment සහ electronic exchange).

ඔබ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න

  • මුල්‍ය මෙවලම් වල වැදගත් තීරණ සහ වෙළෙඳ වේදිකා
  • ඕනෑම උපාය මාර්ග සඳහා හොඳම වෙළෙඳ කොන්දේසි
  • අඩු ස්ථාවර සහ අන්තර් බැංකු මගින් ගතික spreads 0 pips වෙනස් වර්ගයේ ගිණුම් සදහා වේ
  • පහසු ක්‍රියාව සහ පැය 24 පුරා සේවය
  • වේගවත් තැන්පතු ක්‍රම සහා ආපසු මුදල් ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේද 20 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්

සහකරු මෙවලම්

අපේ අනුබද්ධ (Affiliate ) වැඩසටහන වාසි සහගත තත්වයන් වන්නේ ඔබේගේ වැඩි ලාභ පදනම වේ . ඵලදායී වෙළෙඳ කොන්දේසි ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් සහ දිගු ස්ථාවර වෙළෙදාම සහතික කරනු ඇත.අප සමග සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන සියලුදෙනාට ආරාධනා!