ද්විමය විකල්ප

ද්විමය විකල්පයක් යනු කුමක් ද?

අන්‍යොනය වශයෙන් බහිෂ්කාර ප්‍රතිපල දෙකක් පමණක් ගත හැකි විකල්පයක් ලෙස ද්වීමය විකල්ප යෝජනා ක්‍රමය හදුන්වා දිය හැක .එක්කෝ ඔබ වෙළෙඳ වත්කම් මිල කෙළින් ලබා ගනී ,නැතහොත් ඔබ කිසිවක් ලබා.නොගනී .අද වන විට ද්විමය විකල්ප වෙළද ක්‍රමය ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇති අතර එය ඉක්මනින් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.එය මිල උච්චාවචනය ආදිය සඳහා කිසිදු විෂය පථයක් අවශ්‍ය නැත . එය ඔබ තොරා ගත් වෙළද වත්කම් ප්‍රමාණය හා වෙළද වත්කම් මිල සකස්කිරීම හා එම වත්කම් මිල වෙළෙඳ වත්කම් ඔබගේ මිලදී ගැනීම ඉකුත් දා දක්වා ඉහළ යනු කරනවාද නැද්ද කියලා අනාවැකි පළ කිරීම සමග ආරම්භ කිරීමට සරල ය. ද්විමය විකල්ප ක්‍රමය විවික්ත ක්‍රියාකාරිත්වය එය වෙළෙඳ වරණයන් විශේෂ තැනක් දෙයි

අපි, NordFx විසින් ඔබට විශිෂ්ට ද්වීමය විකල්ප වෙළදාම් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සපයනු ඇත

  • අවම තැන්පතුව $5 කි
  • වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් වේදිකාවක් - බාගත කිරීම අවශ්‍ය නොවේ
  • අවබෝධ කර ගැනීමට පහසු වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්ති
  • අනාගත ලාභ සහා විවෘත ලෙස හඳුන්වන අවදානම් තත්වය
  • විකල්ප වර්ග 6 ; Binary Options, One Touch, 60 Seconds, Pairs, Long Term, Ladder
  • වෙළෙඳ වත්කම් අතර පුළුල් පරාසයක් : මුදල්, කොටස්, භාන්ඩ හා දර්ශක
     

දැන් ගනුදෙනුව ආරම්භ කරන්න

නිරූපණ ගිණුමක් උත්සහා කර ඔබගේ ස්ථාවර තත්වය පරික්ෂා කරගන්න

වෙළද වේදිකාවට පිවිසෙන්න

වඩාත් හොඳින් දැනගන්න
විසංකෙතිකරණ ද්විමය විකල්ප

ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳාම් පද්ධතිය යනු කුමක්ද?

අනිත් විකල්ප මාර්ගයන්ට වඩා ද්වීමය විකල්ප මාර්ගයෙහි ඇති වාසි 

ද්විමය වෙළදාම පියවරෙන්- පියවර ඉගෙනගන්න