බ්ලොග්

1-5 5 ප්රතිඵල ප්රදර්ශනය.

ද්විමය විකල්ප හි ප්‍රතිලාභ

  1. ද්විමය විකල්ප ක්‍රමය ඉතාම පහසු වෙළෙඳ ක්‍රමයක් වන බැවින් ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෙළෙඳපල ගමන් ගන්නා දිසාව පමණි. ඉන්පසු ඔබට අවශ්‍ය වත්කම් මඟින් අවශ්‍ය ආකාරයට ගනුදෙනු කල හැක. නිත්‍ය විකල්ප සඳහා වෙළෙඳපොල දිසා මෙන්ම මිල වෙනස් වීමේ වටිනාකම්ද දන ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.
  2. stop loss orders අවශ්‍ය නොවන අතර සත්‍ය වත්කම් ගනුදෙනු නොවේ.
වැඩිදුර කියවන්න

ද්විමය විකල්ප විශ්ලේෂණය


ද්විමය විකල්පය විදේශීය විකල්පයක් ලෙස වර්ග කර තිබුනද, මෙය ඉතාම පහසුවෙන් තේරුම්ගැනීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුළුවනි. ඉතාම පොදු ද්විමය විකල්පය high /low ද්විමය විකල්පය වේ.

වැඩිදුර කියවන්න

ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳාම පිළිබඳ පියවරෙන් පියවර.

ඕනෑම කෙනෙකුට ද්විමය විකල්ප හි ගනුදෙනු කල හැක. මෙහි විකල්ප 2ක් ඇති අතර එහි සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවය 50% කට වැඩා වැඩිය. නමුත් දිගුකාලීන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබගේම උපාය මාර්ග සාදා ගත යුතුය. මෙහි ඔබට ද්විමය විකල්ප ගණුදෙණු ආරම්භ කළ හැකි ආකාරය පියවරෙන් පියවර ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න

Metatrader 5 නිබන්ධනය

1. මම කොහොමද Nordfx හරහා MetaTrader 5 ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?

www.nordfx.com කැබිනට් මණ්ඩලය නම් සහ පිහිටුවීම් ගොනුව බාගත කර ගැනීම සඳහා එම විකල්පය තෝරා; ඔබ මේ වන විටත් Nordfx ක ග්රාහක වන අතර අප සමග ගිණුමක් තිබේ නම් වෙළෙන්දා පිවිසිය කරන්න.

ඔබ සේවාදායකයා නොහැකි නම්, තවමත් එදා අප සමග මුලින්ම ලියාපදිංචි කරන්න.

පිහිටුවීම් ගොනුව ක්රියාත්මක කරන්න ...

වැඩිදුර කියවන්න

Metatrader නව කුමක්ද 5

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ ගණුදෙණු කර ඇති අය මේ වචනය විදේශ ආරම්භක විය හැකියි කෙසේ වෙතත්, Metatrader දැනුවත් විය යුතුය. එය සරල කිරීමට, Metatrader ඒ වගේම අපි ආපහු ඔය Mt4 MT5 එය ඇමතිය හැකි ආකාර දෙකකින් Metatrader 4 සහ Metatrader 5. ඇත.

මෙම මෘදුකාංග Metatrader විදේශ සිල්ලර වෙළෙඳුන් සඳහා මූලික වශයෙන් ගොඩ නැගූ

වැඩිදුර කියවන්න