ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳාම පිළිබඳ පියවරෙන් පියවර.

ඕනෑම කෙනෙකුට ද්විමය විකල්ප හි ගනුදෙනු කල හැක. මෙහි විකල්ප 2ක් ඇති අතර එහි සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවය 50% කට වැඩා වැඩිය. නමුත් දිගුකාලීන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබගේම උපාය මාර්ග සාදා ගත යුතුය. මෙහි ඔබට ද්විමය විකල්ප ගණුදෙණු ආරම්භ කළ හැකි ආකාරය පියවරෙන් පියවර ඇත.

  • ප්‍රතිඵල හඳුනා ගන්න,

ද්විමය විකල්ප ගනුදෙනු කරන අවස්ථාවේ අවම වශයෙන් වෙළෙඳපොල වෙනස්වීම් වලට පාදක වූ වත්කම් වල මිල පිළිබදව දැන යුතුය. ඔබට Call විකල්පය හෝ Put විකල්පය තෝරා ගත හැක.

  • පාදක වූ වත්කම තෝරන්න

ඔබ ද්විමය විකල්පය තෝරාගත් පසු ඊලගට තීරණය කළ යුත්තේ ඔබ කුමන වත්කම ආයෝජනය කල යුතුද යන්නයි. ඔබට රන් හෝ තෙල් , කොටස් හෝ විදේශ විනිමය මුදල් අනුපාත සඳහා ආයෝජනය කල හැක.

  • වෙළෙඳ කාල සිමාව තෝරගන්න .

ද්විමය විකල්ප ගනුදෙනු සඳහා විවිධ කාල රාමු පවතී. එහිදී ඔබට විනාඩි සිට මාස දක්වා තෝරාගත හැක. විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය වෙළෙඳපල පිළිබද කතාකරන විට ද්විමය විකල්පය ඩිජිටල් විකල්ප ලෙස හැදින්විය හැක.

  • ගනුදෙනු පිරිවැය තබා ගන්න

ලාභ ලඟා ගැනීම සඳහා වෙළෙඳුන් හට බොහෝ ගනුදෙනු කල යුතු වේ.මේ නිසා වෙළෙන්දා හට ඉහළ ගනුදෙනු පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර අඩු ශුද්ධ ලාභයක් ලැබේ.

  • නිසි වෙළඳපළ පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ

ඔබ වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ එයට බලපාන සාධක පිළිබඳව දැන සිටිය යුතුය. නිසි විශ්ලේෂණයකින් තොරව ගනුදෙනු කළහොත් මුදල් අහිමි වීමට ඇති අවදානම වැඩි වේ.

  • තැරැව්කරුවකු තෝරාගන්න

අවසානයේ ඔබට පරික්ෂකරිව විදේශ විනිමය තැරැව්කරුවෙකු තෝරා ගත යුතුය. වෙළෙඳාම් කිරීමට හා නිවරැදි උපදෙස් ලබා ගැනීමට ද්විමය විකල්ප තැරැවූකරුවෙක් තොර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.