නිතර අසන ප්‍රශ්න

ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳාම් පද්ධතිය යනු කුමක්ද?

ද්විමය විකල්ප අලෙවි පද්ධතිය යනු , වෙළෙඳුන් සදහා පුරෝකථයක් ලෙස ව්‍යාපාරයක් සදහා යොදා ගත හැකි හොදම සුරැකුම් ක්‍රම වේදයක් ලෙස හැදින්විය හැක .මෙම පද්ධතියෙන් ඉතා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි වෙළද පද්ධතියකි ,වෙළෙඳුන්ට වැඩි ලාභයක් ඉක්මනින් උපාය ගත හැක.සමාන්‍යයෙන් , එවැනි වෙළෙඳ පද්ධති පෙර සැලසුම් කළ ඇල්ගොරිතම මාලාවකින් සමන්විත විශාල වෙළඳ සමාගම් විසින් භාවිතා කෙරේ.තව ද, බොහෝ වෙළෙඳුන් ද ද්විමය විකල්ප අලෙවි සංඥා භාවිතා කරයි.ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳ සංඥා යම් යම් වත්කම් ගැන ආවර්තිතා ඇඟවීම් පුරෝකථයක් ලබා ගැනීමට භාවිතා වේ.