ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

Nord Fx හවුල්කරුවෙකු බවට පත් වීමට , ඔබ පහත සරල පියවර 2 අනුගමනය කළ යූතුය :  

 • විදේශ විනිමය ගනුදෙනු ගිණුමක් විවෘත කරන්න (Micro, Standard or MT-ECN)
 • IB තත්ත්වය ලබා ගන්න,ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා මුලාශ්‍රය (affiliate link)

සටහන: ඔබ ද වෙළඳාම සඳහා එම ගිණුම භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත.
 

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

ඔබ විසින් සියලුම ලිපි ලේඛන උඩුගත කර තහවුරු කල යුතුයි.

 • හැඳුනුම්පත් සාධනය; විදේශ ගමන්බලපත්‍රය , රියදුරුබලපත්‍රය , ජාතික හැඳුනුම්පත
 • ලිපිනය සාධනය ; විදුලි බිල්පත , දුරකථන බිල්පත්, බැංකු ප්‍රකාශය

(ඔබේ සේවාදායකයා මුදල් තැන්පත් කිරීමේදී අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් භාවිතා කරන්නේ නම් Skrill , Neteller ,AlertPay,ඉහත සදහන් ලිපි ලේඛන උඩුගතත කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ)

 

ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය

තැරව් කරුවන් හදුන්ව දීම සදහා වෙළද ගිණුමක් විවෘත කිරීම අනිවාර්ය වන අතර ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය කරන්න

ඔබගේ අනුබද්ධ (affiliate IB link) සබැඳිය පැය 24 ක් තුළ ඔබේ promo materials පිටුව වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත. සම්බන්ධක සබැඳිය( Affiliate link) පරීක්ෂා කර අනුගමනය කරන්න

පටිපාටිය

 • ඔබ IB තත්ත්වය (තැරැව්කරුවන් හඳුන්වා දීම) මෙන්ම විශේෂ සබැඳිය( link ),ප්‍රවර්ධනය කර නව සේවාදායකයින් ලබාගන්න
 • ඔබගේ සේවාදායකයා ඔබගේ link ක්ලික් කල විට , NordFX වෙබ් අඩවිය විවෘත වනු ඇත
 • ඔබේ සේවාදායකයා ,ඔබගේ සබැඳියක් (link )ඔස්සේ ගිණුමක් විවෘත කලහොත් එම ගිණුම ස්වයන්ක්‍රියව ඔබගේ IB code එක යටතේ පෙන්නුම් කරයි
 • අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් විසින් එක් එක් ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීම මත, ඒ නිසා ජනනය වන ඔබේ කොමිස් මුදල ගිණුමට එකවර බැර කරනු ඇත

අනුබද්ධ වැඩසටහන් විකල්ප

 • Promo Material: අනුබද්ධ (Affiliate link ) ලබා දී ඇත
 • සේවාලාභියා :සේවාලාභීන් ඔවුන්ගේ link සමග සම්බන්ධය කෙරේ
 • කොමිස් සංඛ්යාලේඛන : සේවාලාභියාගේ ලැබෙන කොමිස් මුදල මුල සිට අග දක්වා නොනවත්වා ලබා දේ .
 • හවුල්කරුගේ ගිවිසුම : මෙමෙ සහයෝගිතාව/අධිකාරිය පිළිබදව නීති සහ කොන්දේසි
 • අමතන්න: අන්තර්ජාල සහයෝගය පද්ධතිය