පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

EUR/USD සඳහා අනුමානයන් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී, 35% ක් පමණ විශේෂඥයන් හා එක් දින කාල රාමුව හි ඇති දර්ශක මඟින් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 2017 මාර්තු සහ පෙබරවාරි මස තිබු ආකාරයට ඉහළ යා යුතු බව අවධාරනය කළේ ය. මෙය ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටයේ ප්‍රතිචාරයට අනුව සිදු විය. සතිපතා වන සැසිවාරය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ආකර්ෂණීය පරතරය ස්ථාපිත කළ මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 1.0900 දක්වා ගමන් කළ අතර මෙය මෙම ස්ථානයේම පැවතිය.

මාර්තු 18 දින සිදු වූ උද්වේගාකාර ඉහළ යාමෙන් පසු GBP/USD, ප්‍රංශ මැතිවරණයට සන්සුන්ව ප්‍රතිචාර දැක්කුවේ ය. මෙහි කිසිදු හිඩැසක් නොතිබුණු අතර ඒ වෙනුවට මෙම සතිය තුල 180 ක සුමට වැඩි වීමක් එනම් ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කලේ ය. මෙම වර්ධනය සඳහා මුල් මාස හයක කාලයක් නාලිකාවේ ඉහළ සීමාව වන 1.2775 හි සහය මට්ටමේ පැවතිය.

ප්‍රංශයේ පැවති මැතිවරණ සුනාමිය, ජපන් දුපත් වලට පැමිණි අතර USD/JPY 111.60 වන ශක්තිමත් මධ්‍ය කාලින සහය හා ප්‍රතිරෝධ මට්ටමට ගසාගෙන ගියේ ය. විශ්ලේෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 112.00 දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවට අපේක්ෂා කළේ ය. මෙම ප්‍රකාශයේ සමීප මට්ටමට එනම් 111.77 ට පසුගිය බදාදා දින පැමිණියේය.

සතිය ආරම්භයේ දී පැවති පරතරය මුදල් යුගලයේ පහළ යාමට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නේ ය. එම නිසා USD/CHF මුදල් යුගලය අප්‍රේල් 10 වන දින ආරම්භ වූ ආකාරයට දිගින් දිගටම පහල යාමට ආරම්භ කළේ ය. මෙම මුදල් යුගලය 100 න් පහළ වැටුණු අතර පහළම ස්ථානයක් වන 0.9893 මට්ටමට ළඟා විය. ඉන් පසුව එය ආපසු හැරී 0.9950 මට්ටමට සතිය අවසානයේ දී ගමන් කළේ ය.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ.

EUR/USD මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනුමාන, මෙම මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනාගත අනුමාන ඉදිරිපත් කරන දර්ශක වලින් 80% ක් තම අදහස් ලෙස දක්වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය උතුරු දෙසට නැතහොත් මෙම මුදල් යුගලය ඉහළ යා හැකි බවයි. එසේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන දර්ශක තම ඉලක්කය ලෙස 1.1120 මට්ටම දක්වා ඇත. කෙසේ වෙතත්, දවසේ කාලරාමුව තුළින් දෝලක තුනෙන් එකක් මේ වන විට සඳහන් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය ඉහළ මට්ටමක් දක්වා ගමන් කර හැකි බවයි. එහි ආසන්නතම අනාගත අනුමාන ගැන විශේෂඥ අදහස් වුවද සමව ඇත. 35% මෙම මුදල් යුගලය වර්ධනය, 30% ක් එහි වැටීම ද අපේක්ෂා කරන අතර ඉතිරි 35% මෙහි කිසිම වෙනසක් නැතහොත් විශාල ප්‍රමාණයේ වෙනස් වීමක් නොවන බවට තම අනුමාන ඉදිරිපත් කර ඇත. නමුත් එහි මාධ්‍ය කාලීන දැක්ම බොහෝ සෙයින් වෙනස් ය. මෙහි දී විශේෂඥයන් 80% මුලීක සහය මට්ටම ලෙස 1.0680 හා 1.0570 ද පසුව එක යුගලයක පහළ වැටීමක් විය හැකි වබට අපේක්ෂා කරයි.

GBP/USD මුදල් යුගලය පිලිබඳ සමාලෝචනය ,දෙවන සතිය ගෙවෙමින් පවතින අතර මුදල් යුගලය කොලිඩෝවෙන් චලනය වෙමින් පවතින අතර එය නාලිකා දෙකක් දක්වා වෙන් වේ, ඉහළ 2016 ජූලි මස සිට ඔක්තෝබර් දක්වා ඉහලට ද 2016- 2017 අප්‍රේල් මස තුළ පහළ මට්ටම ද දක්වා ඇත. විශේෂඥයන් 65% මතය වන්නේ 1.3055 මට්ටමේ ප්‍රතිරෝධය ජය ගැනීමට නොහැකි බවයි. එහින් සඳහන් වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය ඉහළ යාමට දරන උත්සාහය තරමක් අසාර්ථක වන බව ද, මෙය මැයි මස මුල් භාගය වන විට නාලිකාවේ අඩු සීමාව දක්වා ආපසු පැමිණිය හැකි බව ඔහුන්ගේ මතය විය. සහය මට්ටම ලෙස 1.2570, 1.2375 හා 1.2130 දක්වා ඇත. දැක්ම පිළිබඳ විකල්ප අවස්ථාවක 35% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය 1.3370 හා 1.3445 දක්වා චලනය විය හැකි බවයි. චිත්රක විශ්ලේෂණය සඳහා පරිදි පැය හතරේ කාලරාමුව ද එය 1.2775-1.3055 පරාසයක ගැටිය හැකි බව ඉදිරි සතිය පිලිබඳ අදහස් දක්වන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි.

USD/JPY මුදල් යුගලය පිලිබඳ සමාලෝචනය, අවසාන වශයෙන් විශ්ලේෂකයින් සහ දර්ශකය 80% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අදහස් පළකරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය උතුරු දෙසට චලනය විය හැකි බවයි නැතහොත් එය ඉහළ සීමාවක් කරා චලනය විය හැකි බවයි. ඔහුන් සඳහන් කරන පරිදි ඔහුන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ 113.55 සහ 115.50. තවද කෙටි කාලීන අනුමාන ඉදිරිපත් කිරීමේදී විශේෂඥය අදහස වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය 110.00 මට්ටම දක්වා චලනය නොවන බවයි. එම සීමාව ස්පර්ශ නොකරන බව ඔහුන්ගේ මතය විය.

USD/CHF මුදල් යුගලය පිලිබඳ සමාලෝචනය, බොහෝ විට USD/CHF අනාගතය EUR / USD කැඩපත් පිළිබිඹුවක් නියෝජනය කරයි. තවද කෙටි කාලීන අනුමාන ඉදිරිපත් කිරීමේ දී විශේෂඥයන් 75% ක් දිගින් දිගටම අදහස් ප්‍රකාශ් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය පහළ වැටිය හැකි බවයි.එසේම මාධ්‍ය කාලීන අනුමාන ප්‍රකාශ කරන විශේෂඥයන්ගෙන් 70% මෙම මුදල් යුගලයේ වර්ධනය පිලිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරයි. සහයක මට්ටම් ලෙස 0.9920,0.9890 සහ 0.9820 දක්වා ඇත. ඉලක්ක මට්ටම ලෙස 1.0000 සහ 1.0100 මට්ටම් ද දක්වා ඇති අතර චිත්රක විශ්ලේෂණය සඳහන් පරිදි පැය හතරේ කාලරාමුව දක්වන අයුරින් 1,0040 මට්ටම දක්වා මෙම මුදල් යුගලය යම් කිසි වර්ධනයක් පෙන්වයි.