පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

EUR/USD සඳහා විශේෂඥයින් සතියකට පෙර පළ කල අදහස් පිළිබඳ කතා කලහොත් එය එක හා සමානව පල කල බව ඔබට මතක ඇත. එනම් 35% ක් පමණ මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය වර්ධනය වන බවට සහය දැක්කු අතර 30% ක් පමණ ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය පහළ යන බවට ද, අනිකුත් 35% සාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ හා පහළ යන ප්‍රවණතාවයක් ඇති බවට ප්‍රකාශ කළහ. එම අවස්ථාවේදී ම 80% ට වඩා වැඩි දර්ශක ප්‍රමාණයක් උතුරු දෙසට (ඉහළට) නැඹුරු විය. එයින් ඔවුන් නිවැරදි බවට ඔප්පු විය. යුරෝපා මහා බැංකු සභාපති මාරියෝ ඩරැගිගේ කතාව නිසා ප්‍රංශ මැතිවරණයේ දෙවෙනි වටය පිළිබඳ ශුභවාදී බලාපොරොත්තු ඇති විය. යුරෝ සමඟ ප්‍රබලව ඇති වූ ශක්තිමත් සහය නිසා මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය, 5 වන සිකුරාදා දින එක්සත් ජනපද ශ්‍රම වෙලඳපොල මත ඇති වූ ධනාත්මක දත්ත ද නොසලකා හැරිය. මේ අනුව, මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය දින පහක් තුල 100 ක පමණ ඉහළ යෑමක් සිදු වූ අතර 1.1000 අසල දී මෙම සතියේ සැසිය අවසන් විය.

GBP/USD පිලිබඳ ගත් කළ 65% ක් පමණ විශ්ලේෂකයන් හා පැය 4 හි කාල රාමුව තුල ඇති ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ මඟින් 1.3055 දී ප්‍රතිරෝධය [resistance] ජය ගැනීමට මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය පහල යන බවට හා මෙය නාලිකවේ 1.2775 ත් 1.3055 අතර මුළු සතිය පුරාවටම පවතින බවට ප්‍රකාශ කළහ. මෙම අනාවැකිය යම්තාක් දුරට නිවැරදි බවට ප්‍රකාශ කළ හැක. එමෙන්ම මෙම මුදල් යුගලයේ උච්චාවචනයන් බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා මන්දගාමී බව සනාථ කළ හැක. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මුදල් යුගලය 1.2830 ත් 1.2983 අතර පරාසයට ළඟා වීමට නොහැකි විය.

USD/JPY අනාගතය පිළිබඳ ලබා දුන් අනුමානයන් පිළිබඳ කතා කළහොත් එය පුදුම සහගතය. කිමදයත්, විශ්ලේෂකයින්ගේ අදහස් සමඟ දර්ශක කියවීම් ගත් කළ එහි යම් දෙයක් සැළකිය යුතු කාලයක් අප දැක තිබුනේ නැත. 80% ක් පමණ විශ්ලේෂකයින් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය ඉහළ යන බවට අනුමාන කළහ. එම අනුමානයන් 100% ක් නිවැරිදි විය. බ්‍රහස්පතින්දා දින වන විටත් මුදල් යුගලය 185 දක්වා ඉහල ගොස් පසුව එය 113.00 දක්වා ළඟා වීමට සමත් විය.

USD/CHF පිළිබඳ වූ අනුමානයන් ද නිවැරදි විය. විශේෂඥයන් බහුතරයක් එනම් 75% ක් පමණ පහළට යාමේ මට්ටම අවධාරනය කළේය. සහය මට්ටම 0.9890 සහ 0.9820 හදුනා ගත්තේ ය. මේ අනුව, මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 0.9858 මට්ටම දී මෙම පරාසය තුල ස්ථාවර මට්ටමකින් පැවතු අතර සතියේ අවසන් සැසියේදී 0.9870 මට්ටමේ පැවතිය.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

EUR/USD අනුමානයන් පිලිබඳ ගත් කල එය පසුගිය සතියේ තිබු අනුමනයන්ට සමානකම් දක්වයි. 90% ට වඩා දර්ශක උතුරු දෙසට ගමන් කරන බව එනම් ඉහලට ගමන් කරන බවට හා එම අවස්ථාවේ දී ම එක් දින කාල රාමුවේ දොලකයන්ගෙන් තුනෙන් එකක්ම මෙම මුදල් යුගලය වැඩිපුර මිලදී ගෙන ඇති බවට සංඥා කරන ලඳි. විශ්ලේෂකයන් 65% ක් පමණ ප්‍රමාණයක් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 1.0930 ත් 1.0850 අතර කලාපය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට උත්සහා කරන බවට විශ්වාස කරයි. පසුගිය සතියේ හා සමානව මධ්‍යම කාලින අනුමානයන් සතිය තුල සෘජුවම විරුද්ධ බවක් පෙන්වයි. මෙහිදී 60% ක් පමණ විශේෂඥයන් තවමත් මෙම මුදල් යුගලය 1.0400 සිට 1.0600 කලාපයට පහළ බසින බවට බලාපොරොත්තු වේ.

GBP/USD පිළිබඳ විශ්ලේෂකයින් අනාගතය පිලිබඳ ඒ හා සමාන අදහස් පළ කර තිබේ. ඉදිරි දින සඳහා අනුමානයන් පහත සඳහන් ආකාරයට සඳහන් කල හැක. 60% ක් පමණ මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය වර්ධනය වන බවට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර අනිකුත් 40% පහළ යන බවට අනුමාන කර ඇත. මේ අතරතුර මධ්‍ය කාලීන අනුමානයන් ගත් කල 75% ක් පමණ මෙම මුදල් යුගලය පහළ බසින බවට ප්‍රකාශ කරන අතර අනිකුත් 25% වර්ධනය වන බවට කරන ප්‍රකාශ කරන ලඳි. ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණයන් ද, 80% ක් පමණ ප්‍රවණතා දර්ශක ද, දෝලක ද, මෙම කෙටි කාලින හා මධ්‍ය කාලීන ආකල්ප සමඟ එකඟ වේ. ඉදිරි දින සඳහා ඉලක්කය 1.3100 ත් 1.3150 ත් අතර කලාපය ද, 1.2835 ත් 1.2770 ත් අතර සහයෝගතා මට්ටම ද වේ. මධ්‍ය කාලීනව 1.2570 ත් 1.2375 සහ 1.2130 අතර මට්ටමට පහත වැටීමක් අපේක්ෂා කළ හැක.

USD/JPY අනුමානයන් පිලිබඳ ගත් කල විශේෂඥයන් බහුතරයක් එනම් 60% ක් පමණ, මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 2016 දෙසැම්බර් මස අවසන් වන විට ආරම්භ වූ අවරෝහණ නාලිකාවේ ඉහළ සීමාවට ලඟා වනු ඇතයි අපේක්ෂා කරයි. ඉන් පසුව එය පහළ බසින බවට අපේක්ෂා කරයි. පැය 4 හි කාල රාමුවේ හා එක් දින කාල රාමුවේ හි ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ද, මෙම අනුමානයන් සමඟ එකඟ විය. එහි කියවීම් වලට අනුව ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය පළමුව 111.55 ට පහළ බසින අතර ඉන් පසුව කෙටිකාලීනව ද 108.50 දක්වා පහළ බසියි. වෙනත් ආකාරයකින් පැවසුවහොත් දර්ශක සමඟ එක් වී 40% ක් පමණ විශේෂඥයන් ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 115.00 ට වර්ධනය වන බවට අනුමාන කරයි.

නැවත වරක් USD/CHF අනාගතය පිළිබඳ අනුමානයන් EUR/USD වල කැඩපත් පිළිබිඹුවක් නියෝජනය කරන බවට අපේක්ෂා කෙරේ. පළමුව එය සහය මට්ටම වන 1.9800 ට පහළ බසින අතර ඉන් පසුව එය අනිකුත් අතට හැරීමට අංශක 180 ක හැරීමක් සිදු කර 1.0000 ත් 1.0100 අතර පරතරයට පැමිණියේ ය. මෙම තත්ත්වයට විශ්ලේෂකයින් 70% ක් පමණ සහය දක්කුවේ ය. කෙසේ වෙතත් ප්‍රංශ මැතිවරණයේ සඳුදා දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵලය ද, සතියේ දෙවන භාගයේ ද, ලෝක මුල්‍ය වෙළෙඳපොලට බලපානු ලබන වැදගත් ආර්ථික හා දේශපාලන සිදුවීම් වලින් සමන්විත වනු ඇත. මේ අනුව, විශේෂඥයන් 30% ක් පමණ USD සඳහා අසුභ අනාවැකි පල කල අතර එහි USD/CHF 0.9550 දක්වා පහල වැටීමක් සිදු නොවේ.