පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

EUR/USD මුදල් යුගලය පිලිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනය. විශේෂඥයන් 40% ගේ අනුමානයට අනුව ද පැය හතරේ චිත්රක විශ්ලේෂණය කාලරාමුව ද අපේක්ෂා කලේ මෙම මුදල් යුගලය 2016 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ වූ මාධ්‍ය කාලීන නැගී එන නාලිකාව තෙක් ගමන් කර 1.0690 මට්ටම දක්වා ඉහල යා හැකි බවයි. පසුව එය 130 කින් පසුගිය සඳුදා සිට උතුරු දෙසට නැතහොත් ඉහළ මට්ටම කරා ලගා විය. අඟහරුවාදා දින එය ප්‍රතිරෝධ මට්ටම බිද දමා 1.0690 මට්ටම තෙක් ලඟා වූ නිසා එම මුදල් යුගලය 1.0780 මට්ටම තෙක් ලඟා විය. පසුව මෙම මුදල් යුගලය තරමක් ශක්තිමත් වීමෙන් අඩු වූ නිසා එය සති අවසන් භාගය වන විට නැවතත් 1.0690 මට්ටම තෙක් ආපසු චලනය වී පැමිණි ආකාරයක් දිස් විය.

GBP/USD මුදල් යුගලය පිලිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනය, මෙම මුදල් යුගලය පිළිබඳව අපේක්ෂා පැවතියේ මෙය නැවතත් ඒ තත්වයට පැමිණිය හැකි බවයි. බොහෝ විචාරකයින් ,දෝලක සහ ප්‍රවණතා දර්ශක සහයෝගය අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලයේ ඉහළ පැමිණීම තවමත් අසමත් වී නොමැති බවත් එය 1.2705 මට්ටම තෙක් ලඟා වීමට තවමත් ඉඩ ඇති බවයි. බොහෝ දුරට බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තෙරේසා විසින් මැයි මස පැවැත් නියමිත හදිසි මැතිවරණය හේතුවෙන් ඔහුන් අපේක්ෂා කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය ඉහළ යා හැකි බවයි. මක්නිසාදයත් මෙම මුදල් යුගලය 400 පොයින්ට්ස් (points) දක්වා ඉහළ ගොස් එය 1.2904 මට්ටම දක්වා නතර විය. පසුව එය ,සෙමින් සෙමින් හැරී ඉහළ පහළ චලනය විය 2016 ජුනි මස සිට තව දුරටත්.

USD/JPY මුදල් යුගලය පිලිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනය, සතිපතා සහ මාධ්‍ය කාලීන අනුමාන අතර යම් විෂමතාවක් ඇති විය. කලින් පොඉන්ට්ස් දකුණු දිශාවට ද ඉන් පසුව උතුරු දෙසට මුදල් යුගලය චලනය වී එය නාලිකාවේ 108.10-109.20 තෙක් සති අවසන් කාලය තුළ දිස් වි. එය සතියේ අවසානයේදී මෙම නාලිකාව ඉහළ සීමාව බිඳ දැමීම (උතුරු දෙසට යාමට ) සඳහා උත්සාහ කළහ. කෙසේ වෙතත් ,මෙම ඉදිරි ගමන අසාර්ථක විය. පොඉන්ට්ස් ( points) 30 ඉහළ ගිය අතර මුදල් යුගලය ඉක්මනින් පැත්තට හැරී ගමන් කිරීම ආරම්භ කළහ.

EUR / USD මෙන් නොව USD/CHF බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ප්‍රචණ්ඩත්ව වෙනුවට ප්‍රතිචාර දැක්විය.මෙම මුදල් යුගලය සම්බන්ධව දෝලක සහ විශේෂඥයන් ගෙන් අඩක් අනුමාන කරේ මෙම මුදල් යුගලය 0.9980 මට්ටම තෙක් චලනය විය හැකි බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම දේශීය අවම වීම 40 පොඉන්ට්ස් (points) කින් පහළ අවසන් විය. කෙසේ වෙතත් ,මුදල් යුගලය පසුව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට 0.9980 ක මට්ටම දක්වා චලනය වූ ආකාරයක් කාලරාමුව නිරීක්ෂණය කෙරු විට දිස් වේ.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

යුරෝපා මහ බැංකුව හා ජපාන බැංකුව,ජපාන අනුපාතය තීරණ නිගමනය එතරම් සතුටුදායක නොමැත. ප්‍රංශයේ ජනාදිපතිවරණය, කසේ වෙතත්, වැඩි වහා වෙනස් විය හැක.එසේ ද විය හැකිය ,නමුත්, කිසිදු තියුණු විනිමය අනුපාතය පිමි ද ඇති කළ හැකිය.විශේෂයෙන්ම ඡන්දය දෙවැනි වටයක් සඳහා ගමන් කළ හොත් මෙම මැතිවරණය සම්බන්ධ අවිනිශ්චිත විශේෂඥයන් 'අදහස් අවිනිශ්චිත තුඩු දී තිබේ. මේ අනුව, EUR / USD සඳහා ඔවුන්ගේ සතිපතා අනුමාන ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඔහුන් තුනෙන් එකක් සඳහන් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය වර්ධනය විය හැකි බවයි. තුනෙන් එකක් වැටීමක් පහළ යාමක් පිලිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඉතිරි තුනෙන් එක පවසන්නේ මෙම මුදල් යුගලය සාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ පහළ යා හැකි බවයි. මේ වන විට අපි මාධ්‍ය කාලීන අනුමාන දෙස හැරී බලු විට දැනටමත් 65% විශේෂඥයන් සහ සහායක චිත්රක විශ්ලේෂණය, සඳහන් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය 1.0500 මට්ටමේ සිට 1.0350 දක්වා පහළ වැටිය හැකි බවයි.විකල්ප දැක්ම විශ්ලේෂකයින් 35% ක් ද දවසේ කාලරාමුව ද අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය 2017 පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාස තුළ දිස් වූ අයුරින් ඉහළ දැක ගැනීම ට හැකි වනු බවයි.

GBP/USD පිලිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කරන මාධ්‍ය කාලීන විශේෂඥයන් 85% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙම මුදල් යුගලය පහළ යමක් නැතහොත් වැටීමක් දිගින් දිගටම බලාපොරොත්තු වේ එහි , (සහයෝගය මට්ටම් ලෙස 1.2575,1.2490 ,1.2365 දක්වා ඇත ). කෙටි කාලීන අනුමාන සඳහන් පරිදි මෙම තත්වය වෙනස් වේ. විශ්ලේෂකයින් 30% පමණ මෙම මුදල් යුගලය පහළ වැටීමක් පෙන්නුම් කර දෙන අතර ඔහුන්ගේ කැමැත්ත ද පළ කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය පහළ යා හැකි බවයි. අනෙකුත් විශේෂඥයන් පෙර සතියේ සඳහන් කර පරිදි මෙම මුදල් යුගලය ආපසු නැවතත් එලෙසම ඉහළ යා හැකි බව සඳහන් කරන අතර 1.2900-1.3000 මට්ටම් දක්වා ඇත. පැය හතරේ කාලරාමුව, චිත්රක විශ්ලේෂණය සහ දවසේ කාලරාමු යන දෙදෙනාම මෙම මතය සමග එකග විය. දෝලක 10% පමණක් සඳහන් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය තවමත් ඉහළ යා හැකි බවයි.

USD/JPY මුදල් යුගලය පිලිබඳ තවමත් සතියක හා මාධ්‍ය කාලීන අනුමාන අතර පැහැදිලි විෂමතා පවතී. එම නිසා විශ්ලේෂකයින් 60% අනුමාන ලෙස සටහන් කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය පහළ යා හැකි බවයි ,නැතහොත් මෙම මුදල් යුගලය පහළ වැටීමක් අපේක්ෂා කරයි. නමුත් කෙටි කාලීන , මාසික හා කාර්තුමය අනුමාන උතුරු දෙසට නැඹුරු වේ. ඉලක්ක සමාන වේ,ඉලක්ක මට්ටම ලෙස 112.00 සහ 113.55 සඳහන් කර ඇත. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය, චිත්රක විශ්ලේෂණය සහ පැය හතරේ කාලරාමුව මත දෝලක 108.30-109.50 නාලිකාව දී මෙම මුදල් යුගලය පාර්ශවික සම්බන්ධතා ඉදිරියට ගෙන යාම පෙන්නුම් කරයි.

USD/CHF පිලිබඳ සමාලෝචනය, මෙහි සටන විශේෂඥයන් හා දර්ශක අතර වේ. විශ්ලේෂකයින් 80% ක් මෙම මුදල් යුගලය 1.0000-1.0100 කලාපය දක්වා වර්ධනය වී චලනය වේ යැයි බලාපොරොත්තු වේ. දෝලක සහ ප්‍රවණතා දර්ශක 85% ක් දවසේ කාලරාමුව ද සම්බන්ද කර ගනිමින් එය අතහැර දැමීමට බලාපොරොත්තු වන බව විශ්වාස කරයි. සම්මුතියක් ලෙස ප්‍රවණතා දර්ශක අනුමාන කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය ප්‍රථමයෙන් වර්ධනය වී 1.0050 මට්ටම තෙක් චලනය වේ පසුව එය දේශීය මට්ටම තෙක් පහළ යා හැකි බවයි ,එහි මට්ටම ලෙස 0.9940 දක්වා ඇත.