වෙළඳපොල විශ්ලේෂණය

"පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය"

"පසුගිය සතියේ, EUR / USD මුදල් යුගලයන් පිළිබඳ අදහස් දැක් වූ ආකාරයට අනුව ,පැහැදිලි අනුමාන ඉදිරිපත් කිරීමට විශ්ලේෂකයන් අසමත් වූහ. ඇත්ත වශයෙන්ම,මෙම මුදල් යුගලය ඉතා මන්දගාමි ලෙස හැසිරුනු ආකාරයක් දැක ගැනීමට ලැබුනු අතර ECB රැස්වීම හා මහා බැංකු ප්‍රධානියා ගේ කතාව හෝ සෞඛ්‍ය සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පනත අහෝසි කර ඇති එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රසය තුළ ට්රම්ප් පරිපාලනයේ සන්ධිස්ථානිය ඡන්දය පවා එයට වඩාත් ගතික බවට පත් විය හැක. මෙම මුදල් යුගලය අස්ථිර 100 මට්ටම ඇතුලත තබා ඇති ආකාරයක් දිස් විය.පසුගිය සතියේ ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ දෙස හැරී බැලූ විට දක්නට ලැබෙන්නේ ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ තුළින් පල කෙරුනු අනුමාන බොහෝ දුරට නිවැරදි වූ බවයි.එම ප්‍රකාශය වුයේ මෙම මුදල් යුගලය 1.0700 දක්වා ශක්තිමත් වන බවයි.එම ප්‍රකාශය නිවැරදි කරමින් මෙම මුදල් යුගලය ප්‍රථමව 1.0720 මට්ටමට චලනය වී නැවත 1.0850 මට්ටම තෙක් ද පැමිණ අවසානයේ එය 1.0824 දක්වා චලනය විය.

පසුගිය සතියේ GBP/USD මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනුමානයට අනුව , මෙම මුදල් යුගලය පිලිබඳ විකල්ප තත්වයක් හටගෙන ඇත. 35% විශ්ලේෂක බලාපොරොත්තුව සහ මතය වුයේ අඛණ්ඩව මෙම මුදල් යුගලය 1.2530 මට්ටම තෙක් ඉහළ යා හැකි බවයි. එම විශ්ලේෂක මතය සනාථ කරමින් මෙම මුදල් යුගලය සඳහන් කළ මට්ටම තෙක් ඉහළ ගියහ. තවද පෙබරවාරි මාසය තුළ ඉහළ ගිය අන්දමට ආසන්න ලෙස මෙම සතිය තුළ මෙම මුදල් යුගලය ඉහළ ගියහ.

පසුගිය සතියේ USD/JPY මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනුමානයට අනුව, විශ්ලේෂකයින් 40% ක් සහ ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂක මතය වුයේ මෙම මුදල් යුගලය 111.60 ක් පමණ පහළ මට්ටම තෙක් පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසයන් තුළ පහළ යාමකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම මුදල් යුගලය පසුගිය සතිය තුළ පහළ යෑමක් නැතහොත් දකුණු දෙසට චලනය වීමක් පෙන්නුම් කෙරු අතර එය points 100 තෙක් පහළ ගොස් ඇත.ඉන් පසුව මෙම මුදල් යුගලය 110.62 සිට 111.57 තෙක් දක්වා වෙළඳපොල මට්ටම තුළ චලනය වෙමින් පැවතිය.

පසුගිය සතියේ USD/CHF මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනුමානයට අනුව, මෙම මුදල් යුගලය පිලිබඳ විශ්ලේෂක අනුමානය වුයේ මෙම මුදල් යුගලය 0.9870 සිට 0.9900 මට්ටම තෙක් චලනය විය හැකි බවයි. 100% විශ්ලේෂක මතය නිවැරදි බව සඳහන් කරමින් USD/CHF මුදල් යුගලය සඳහන් කළ මට්ටම තෙක් චලනය විය. මාර්තු මස 22 වැනි බදාදා දින මෙම මුදල් යුගලය 0.9880 දේශීය පහළ මට්ටම තෙක් ලඟා විය. ඉන් පසු එය ඉදිරි දින තුළ 0.9911 මට්ටම තුළ චලනය වූ අතර එම මට්ටමෙන් බොහෝ ඉහළ සහ පහළ මට්ටමක් කරා නොගොස් එම මට්ටම අතරම චලනය වූ ආකාරයක් පසුගිය සති සමාලෝචනයට අනුව පැවසිය හැක.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ.

EUR/USD : පසුගිය සතිය අවසාන වන විට, මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය කොරිඩෝවේ ඉහළම දේශ සීමාවට එනම් 2016 නොවැම්බර් මස හඳුන්වා දී තිබු තත්වයට ලඟා විය. මේ නිසා බොහෝ විශ්ලේෂකයන් [60% ක් පමණ] එක් දින කාල රාමුව මත ඇති ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණයට හා දෝලක [oscillators] වලට සහය දැක්කුවේ ය. මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි වුවත් එය එතරම් සැලකිල්ලට ගත යුතු නොවන බවට හා මෙය 1.0850 - 1.0900 අතර ප්‍රදේශයට ලඟා වන බවට විශ්වාස කරයි. මෙය අනිවාර්යෙන්ම අර්ධ කවාකාරව පහළ දිශාවට බරව ගමන් කරනු ලබයි. ඉතිරි විශ්ලේෂකයින් 40% ට අනුව එතරම් ශක්තිමත් ගතියකින් තොරව ඉහළට යන ලක්ෂණ ඇති නමුත් ඊළඟ සතිය වන විට මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය පළමුව 1.0650 මට්ටමට වෙළෙඳපොළ පහළ යන බවට හා ඉන් පසුව ඊටත් වඩා එනම් සහය ස්ථානය [support] වන 1.0520 දක්වා පහළ බසින බවට අපේක්‍ෂා කරයි.

ඒ හා සමාන අනුමානයන් එනම් GBP/USD සඳහා ද ප්‍රකාශ කළ හැක. යම් කාලයක් තුල මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 1.2420 - 1.2570 පරාසය තුල රැදී පැවතිය හැකි නමුත් 85% ක පමණ විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, පසුව එය මාර්තු මස දී 1.2100 - 1.2200 පරාසය දක්වා පහළ බසී. මෙහි මතක තබා ගත යුතු වන්නේ මාර්තු මස 29 වන බදාදා දින , Brexit ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය රජය අපේක්ෂා කරන අතර එම අවස්ථාවේ දී වෙළෙඳපොළ තුළ සිටින ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රතිචාර, වෙළෙන්දන් හට විස්මයන් ලබා දීමට හැකි වන බවත් ය.

USD/JPY මුදල් යුගලය හි අනාගත අනුමාන පළ කරන විට, එක් දින කාල රාමුව තුල පවතින දර්ශක හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ වල සහය මත පහත වැටීමේ ප්‍රවනතාවයක් පෙන්වන බැවින් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 108.00 - 109.00 මට්ටම දක්වා පහළ බසින බව කිව හැක. විශේෂඥයන්ගේ අදහස් ගත කල එය 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය වර්ධනය වන බවට ප්‍රකාශ කළ අතර 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් මෙම මුදල් යුගලය පහළ යන බවට ප්‍රකාශ කළහ. අප මධ්‍ය කාලීන අනුමාන දෙස බැලු විට, වෙළෙඳපොළ ඉහළ යන බවට සහය දැක්වූ 75% ක පමණ විශ්ලේෂකයන් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය නාලිකාවේ ඉහළම සීමාව වන 115.00 - 115.50 දක්වා යන බවට ප්‍රකාශ කළහ.

USD/CHF ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය ගත් කළ, විශේෂඥයින් හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණය යන දෙක ම EUR/USD මුදල් යුගලයේ හැසිරීම පිළිබිඹු කරන බව අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව, එය තාවකාලිකව 1.0330 මට්ටමට ඉහළ යාමට උත්සාහ කරන නමුත් එය 0.9860-0.9880 මට්ටමට පහළ බසින බවට අපේක්ෂා කරයි. විශ්ලේෂකයින් 70% ක් පමණ මෙවැනි තත්වයක් වන බවට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ.