පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

මුල් කොටස වන EUR/USD වල අනුමානයන් පිළිබඳ ගත් කළ පසුගිය අඟහරුවාදා දින සවස් කාලයේ EUR/USD ව්‍යවහාර මුදල් යුගලයේ සිදු වූ පහළ වැටීම එනම් 1.0600 දක්වා පහළ යාම පිළිබඳ කතා කළ හැක. මාර්තු 15 වන දින ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මඟින් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රධාන පුවත් සමූහය, එහි අනාගතය වනු ඇතැයි ස්ථිර වශයෙන් අපේක්ෂා කළහ. පොලී අනුපාතය මත, ෆෙඩරල්(Fed's) මහ බැංකුව මඟින් ගත් තීරණය, ජේ. ඉලියන්ස් ගේ මාධ්‍ය හමුව හා ජනාධිපති ඩී. ට්‍රම්ප් ගේ කථාව නිසා ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය ඉහළට වර්ධනය විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එය 2016, දෙසැම්බර් මස සිට 2017, ජනවාරි මස තිබු මට්ටමට එනම් ඉහළ ස්ථාන වන 1.0775 - 1.0830 මට්ටමට ළඟා විය.

GBP/USD වල පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව විශ්ලේෂකයන් 60% සමඟ පැය 4 කාල රාමුව මත ඇති ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂකයන් වෙළෙඳපොළ ඉහළ යන බවට ප්‍රකාශ කළේ ය. ඔවුන්, මෙම මුදල් යුගලය මේ වන විටත් පරණ තත්වයට පහළ ගිය බවට හා දැන් එය පහළ මට්මට එනම් සහය (support) දක්වා ගොස් ඉහළට (resistance) එනම් 1.2300 දක්වා ඉහළට හා ඊටත් වඩා ඔබ්බට එනම් 1.2385ද දක්වා ඉහළ තත්වයට යන බවට අපේක්ෂා කළහ. මෙම මුදල් යුගලය සතිය තුල 1.2400 සම්පූර්ණ කිරීම මඟින් මෙම අනුමානය 100% නිවැරදි බවට ඔප්පු කළහ.

USD/JPY : මෙහි විශ්ලේෂකයන්ගේ අදහස් මගක් දුරට එනම් අඩක් දුරට නිවැරදි විය. 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය වර්ධනය වන බවට ප්‍රකාශ කළ අතර 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් මෙම මුදල් යුගලය පහළ යන බවට ප්‍රකාශ කළහ. අවසානයට කරනු ලැබූ තර්කයට අනූව සති අටක කාලය තුල 114.75 දක්වා යන බවට අපේක්ෂා කළ නමුත් මෙය ඉහළ නොගිය අතර පහලට එනම් සහය දක්වා (support), 112.60 දක්වා පහළ ගියේය. මෙම තත්වය 100% ක් නිවැරදිව සිදු විය.

USD/CHF වල සමාලෝචනයට අනුව බොහෝ ප්‍රවීණයන් ඉහළ යන බවට ප්‍රකාශ කළහ. මෙම අනාවැකිය හේතුවෙන් සති හයක පවතින ඉහළ නාලිකාවේ පහළම මට්ටමට, සීමාව බිඳ වැටීම ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කළේය. අනුමානයන් හා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් මහ බැංකුවේ අදහස් හා තීරණ මත මෙය සිදු විය. එවැනි සංවර්ධන අවස්ථාවන් වලදී මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය එහි අවම මට්ටම වන 0.9966 දක්වා යන බවට උපකල්පනය කර ඇත. මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය සති සැසිය අවසන් වීමත් සමග මෙම කලාපය මත තිබුණි.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

EUR / USD මුදල් යුගලය පිළිබඳව 15% ක් දෝලක D1 ප්‍රස්ථාරය ඇසුරු කොට ගෙන අනුමාන පළකරන්නේ එය ඉහළ යා හැකි බවයි .මෙම මුදල් යුගලය පිළිබඳ විශ්ලේෂකයන්ගේ අදහස් අනුමානය සමාන ලෙස වෙන් කොට දැක්විය හැක ,40% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ EUR /USD මුදල් යුගලය වර්ධනය විය හැකි බවයි ,එලෙසම අනෙකුත් 40% ක විශේලේෂක මතය වන්නේ එය පහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන බවයි .ඉතිරි 20% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ එය මධ්‍යස්ථ තත්වයේ පවතින බවයි .D1 ප්‍රස්ථාරයේ සඳහන් වන පරිදි ඉදිරියේ දී මෙම මුදල් යුගලය 1.0850 -1.0640 චලනය විය හැක.ඒ අතර ම H1 ප්‍රස්ථාරය තුළින් මෙම මුදල් යුගලය පිලිබඳ අදහස් පල කෙරෙන්නේ එය 1.0700 තෙක් ශක්තිමත් වන බවයි .තවද මධ්‍යස්ථ අවස්ථාව පිළිබඳ මතකය ආවර්ජනය කළ හොත් 70% විශ්ලේෂකයන්ගේ අනුමානය වුයේ පෙබරවාරි මාසය තුළ EUR /USD මුදල් යුගලය පහළ යා හැකි බවයි 1.0500 තෙක් සහ එය 150 තෙක් පහළ යා හැකි බවයි

පෙර සඳහන් කළ මුදල් යුගලයට විරුද්ධව,H4 සහ D1 ප්‍රස්ථාර තුළ දර්ශක සහ දෝලක යන දෙවර්ගයම 30% පමණ අනුමාන දක්වන්නේ GBP/USD ඉහළ යා හැකි බවයි .මෙම අවස්ථාව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට 65% ක විශේෂඥ අනුමාන සහ H4 දර්ශක කාලරාමුව සහය ලබා දී ඇත .ඔවුන්ගේ මතයට අනුව, මෙම මුදල් යුගලය උපරිමය දක්වා පැමිණි ඇති අතර දැන් මෙම මුදල් යුගලය 1.2100 තෙක් පහළ යාමක් අපේක්ෂා කරයි .නමුත් මෙම විකල්ප තත්ත්වය පෙරලා වෙළඳපොල 1.2400 මට්ටම තෙක් ඉහළ යාමක් සිදු වූවේනම් එය 1.2385-1.2570 මට්ටම තෙක් චලනය විය හැක .ඒ ලෙස ම,10% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ ද මෙම මුදල් යුගලය 1,2700 මට්ටම දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි .

USD/JPY මුදල් යුගලය මේ වන විට 112.60 ශක්තිමත් මධ්‍යකාලීන මට්ටම තෙක් ලඟා වීමට ආසන්නය. 60% විශේෂඥ බහුතර මතය සහ ඔහුන්ගේ බලාපොරොත්තුව වුයේ 2017 දී මෙම මුදල් යුගලය 115.00 සීමාව තෙක් ඉහළ යා හැකි බවයි .කෙසේ වුවද ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ මුදල් යුගලය ඉහළ යාම ආරම්භ වීමට පෙර මෙම මුදල් යුගලය තරමක් පහළ නිශ්චිත ස්ථානයක් දක්වා යා හැකි බවයි .මෙම හේතුව නිසාවෙන් මෙම මුදල් යුගලය 111.60 ක් දක්වා පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාස තුළ පහළ යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ඇත .

අපගේ අවසාන මුදල් යුගලය පිළිබඳ සමාලෝචනය පරිදි , USD/CHF මුදල් යුගලය, පැහැදිලිවම, ගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව පහළ යාමක් සිදු වූ නිසාවෙන් , විශේෂඥයන් තුළ ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති විය. එලෙසම මෙම සතිය පිළිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කළ 70% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ ද USD/CHF මුදල් යුගලය පහළ බැසීමක් පෙන්නුම් කළ හැකි බවයි .ඔහුන්ගේ මතයට අනුව මෙම මුදල් යුගලය අඩුම වශයෙන් 0.9870 -0.9900 මට්ටම් තුළ චලනය විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත් , විශ්ලේෂක මතය වන්නේ පසුව මෙම මුදල් යුගලය ඉහළට නැඹුරුතාවයක් දැක්විය හැකි බවයි . එය 1.0330 මට්ටම තෙක් ඉහළට යා හැකි බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි . .