පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

යුරෝපා මහ බැංකුව පොලී අනුපාතය පිට වී යාමට තීරණය කිරීම සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල, කෘෂි කාර්මික අංශයේ පිටත නව රැකියා සංඛ්‍යාව නොවෙනස් වීමත් (235Kඑදිරිව 238K) EUR / USD විශ්ලේෂකයන්ගේ නිගමන හා ප්‍රස්ථාරික අනුමානයට අනුව භාගයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් H4 ප්‍රස්ථාරික සටහන තුළින් ඉලක්කය කරා ලඟාවීමට මහත් උත්සහයක් දරු ආකාරයක් පෙන්නුම් කෙරු අතර 1,0680 ඉලක්කයක් ලෙස නම් කළ බව ඔබට මතක ඇති .එසේම මෙම මුදල් යුගලය සතියේ අවසන් කාලසීමාවෙන් පැය 3කට පෙර තම ඉලක්කය කරා ලගා වූ බව දක්නට ලැබුනද පසුව එය දවස් පහක කාලසීමාව තුළ 1.0675 මට්ටම් තුළ පැවති ආකාරයක් වෙළඳපොල ප්‍රස්ථාර සටහන තුළ දිස්විය.

GBP/USD පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව 100% නිරවද්‍ය බවක් ද 80% ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ නිගමන ද දර්ශක සහ දෝලක මගින් පළකෙරුණු අනුමානයන් ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු වූ බවක් දක්නට ලැබිණි .ඔවුන්ගේ නිගමනය නිවැරදි වූ බව සනාථ කරමින් මෙම මුදල් යුගලය වෙළඳපොල ප්‍ස්ථාරයෙහි 1.2100-1.2145 සීමාව කරා ලගාවිය.කෙසේ වෙතත් එය මාර්තු 8වෙනි බදාදා දිනයෙහි හැරීමක් පෙන්නු අතර සතියෙහි වෙළඳපොල ප්‍රස්ථාරය තුළ 1.2140 මට්ටමක් දක්නට ලැබිණි

USD/JPY බොහෝ විශ්ලේෂකයන් මෙන්ම දර්ශක සහ දෝලක ද මෙම මුදල් යුගයල පිළිබද අනුමාන පලකරේ මෙම මුදල් යුගලය 116.00 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි,සැබවින්ම මෙම මුදල් යුගලයන් උතුරු දෙසට ගමන් ගත්හ.නමුත් 50 points දක්වා වෙළඳපොල හැරී 114.75 මට්ටමින් අවසන් විය .මෙය පසුගිය මාස හතරක කාලය තුළ Pivot Point හා ඉහළ සීමාව ලෙස හැදින්විය හැක .මෙමෙ යුගලය පසුගිය සති අටක කාලය තුළ දිස්විය .

USD/CHF පිලිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනය වුයේ මුදල් යුගලය ඉහළ යාමකි. මෙම මුදල් යුගලය සදුදා දින සිට ඉහළ යාමට පටන් ගත්හ .කෙසේ වෙතත් එය සඳහන් කළ පරිදි බොහෝ ඉදිරියට යාමට අසමත් වුවත් 1.0140 දක්වා ඉහළ ගියේය .පසුව එය 1.0170 මටටමට ලඟාවීමත් සමඟ එය EUR/USD මුදල් යුගලය මෙන්ම පහළ යාමක් දක්නට ලැබිණි එය 1.0105 දක්වා වෙළඳපොල ප්‍රස්ථාරයේ දක්නට ලැබිණි.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ අනුමාන:

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

EUR/USD පිළිබඳ කතා කළහොත් බහුතර දර්ශකයන් පැය 4 කාල රාමුව හා එක් දින කාල රාමුව තුළ මුදල් යුගලයේ වර්ධනයක් පැහැදිළිව පෙන්නුම් කරයි. දිගුකාලීන කාල රාමුවට අනුව අනුමානයන්ගේ වෙනස්කම් පහත ලෙස සමාලෝචනය කල හැක. සතිය පිළිබඳ පවතින කාල රාමුවට අනුව දෝලක උදාසීන ගතියක් (neutral) පෙන්වන අතර මාසික කාල රාමුවට අනුව මුදල් යුගලය විකිණිමට [වෙළෙඳපොළ පහළ යන බව] දැඩි ලෙස නිර්දේශ කරයි. තව ද එක් දින කාල රාමුව හි දෝලකයන් මෙම මුදල් යුගලය වැඩි මිලදී ගැනීමක් පෙන්නුම් කරයි. විශ්ලේෂකයන් 85% හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණයන් ගත් කල ඒ හා සමානතාවයක් පෙන්නුම් කරයි. ඔවුන්ගේ අනුමානයන්ට අනුව මෙම මුදල් යුගලය පළමුව 1.0600 මට්ටම දක්වා ගමන් කරන අතර ඊට පසුව මෙම තත්වයට වඩා එනම් පෙබරවාරි මස තිබු තත්වයට වඩා පහළ බසී. මාර්තු මාසය තුළ 1.0500 - 1.0520 මට්ටමේ පවතී.මෙහි විශේෂයෙන් සඳහන් කල යුතු වන්නේ කෙසේ වෙතත් මාර්තු මස 15 වන දින වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතාවයන් වලට බලපෑ හැකි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පිළිබඳ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති බොහොමයක් නිකුත් වීමට ඇත.

ඉදිරි සතිය සඳහා GBP/USD හැසිරීම පිළිබඳ අනාවැකිය ලබා දීමට ඉතාම අපහසු වේ. එසේ වුවත් දර්ශක 90% වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොළ පහළ යන බව පෙන්නුම් කලත් විශ්ලේෂකයන් 40% පමණක් මෙය අනුමත කළේය. ඔවුන්ගේ විශේෂත්වය වන්නේ පැය 4 කාල රාමුව තුල සිදු කළ ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණය විශ්වාස කරනු ලබන්නේ මුදල් යුගලය පහළ ම ස්ථානයට පැමිණ ඇති බැවින් දැන් එය 1.2250- 1.2300 දක්වා ඉහළ යන බව අපේක්ෂා කරනු ලබයි. ඊළග ප්‍රතිරෝධය(resistance) 1.2385 වන අතර සහයෝගය(support) 1.1985 වේ. මෙම මුදල් යුගලය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වැදගත් සිදුවීම් සටහන් කර ගත යුතුය. මාර්තු 14 වන අඟහරුවාදා දින ආරම්භ වන Brexit පටිපාටිය හා මාර්තු 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පොලී අනුපාතය මත එංගලන්ත මහ බැංකුව ගනු ලබන තීරණය වැදගත් වේ. මෙය 0.25% නොවෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.

මාර්තු 16 වන දින ජපාන yen සඳහා වන පොලී අනුපාතය හඳුන්වා දෙනු ලබයි. මේ අතර කාලය තුල විශ්ලේෂකයන්ගේ අදහස් හරියටම බෙදා වෙන් කරන්නු ලබයි. මුදල් යුගලය වර්ධනය වන බවට 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් විශ්වාස කරන අතර 50% පමණ විශ්ලේෂකයන් මුදල් යුගලය පහළ වැටෙන බවට විශ්වාස කරනු ලබයි. කෙසේ වෙතත් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ, දුර්ලභ ඒකමතිකත්වයක් පෙන්නුම් කරන දර්ශක හා ප්‍රවණතා දර්ශක, දොලක හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ 100% USD/JPY වල වර්ධනය බලාපොරොත්තු වේ. ඔවුන්ගේ අනාවැකි නිවැරදි නම් සහය ස්ථානය වන 114.75 ආරම්භ වන අතර මෙම යුගලය 117.00 හා 117.20 දක්වා ඉහළ යාමට හැක. විකල්ප යෝජනාවක් ලෙස සති 8 කාලය තුල මෙය 114.75 ඉහළ මට්ටමෙහි පවතින අතර ප්‍රතිරෝධය වෙනස් නොවේ. පළමුව සහයෝගය 112.60 දක්වා පහළ බසින අතර ඉන් පසුව pip 100 දක්වා පහත බසී. එනම් ප්‍රස්ථාරයේ පහළම ස්ථානය දක්වා ගමන් කරයි.

අපගේ අවසන් සමාලෝචන මුදල් යුගලය වන්නේ USD/CHF, විශ්ලේෂකයන් 80% ගේ අනුමාන හා දර්ශක තුළින් ඉදිරිපත් කරෙන අනුමාන තුළින් D1 ප්‍රස්ථාර පෙන්නුම් කරන්නේ එය තාවකාලිකව පහළ යා හැකි බවද ,ඉන්පසු එය නැවතත් 1.0210 මට්ටම තෙක් ඉහළ යා හැකි බවයි , මෙම මුදල් යුගලය 0.9966-1.0010 තෙක් යා හැකි බව විශ්ලේෂකයන්ගේ මතයයි .කෙසේ වෙතත් විශ්ලේෂකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ එය මධ්‍යස්ථ කාලය තුළ 70% වඩා වර්ධනය විය හැකි බවයි එනම් එය පසුගිය දෙසැම්බර් මස වෙළඳපොල ප්‍රස්තාරයේ දිස් වූ මට්ටම 1.0330 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි .